Barnförsäkring

Alla föräldrar är rädda om sina barn. Vi skyddar dem mot faror, vi hindrar dem från att klättra upp i bokhyllor och lär dem att vara försiktiga i trafiken. Ändå händer det att barn far illa, i stort och i smått. Om ditt barn drabbas av någon elak sjukdom eller allvarlig olycka finns det inga pengar i världen som får dig och din familj att må bättre. Men om olyckan är framme vill man inte behöva oroa sig för pengar när det finns viktigare saker att tänka på. Det är det som är poängen med att ha en barnförsäkring, du ska inte behöva oroa dig för din ekonomi när du har huvudet fullt med annat.

Vad är en barnförsäkring?

En barnförsäkring är en försäkring som hjälper er om ert barn blir sjukt eller drabbas av en olycka. Försäkringsbolagens barnförsäkringar skiljer sig lite åt, men det flesta barnförsäkringar brukar ge ekonomisk ersättning för:

Sjukhusvistelse och vård i hemmet. Om ert barn måste vårdas på sjukhus i flera dagar får ni ekonomisk ersättning från dag 1, utan karenstid. Även om barnet vårdas i hemmet får ni ersättning.

Nedsatt funktionsförmåga (medicinsk invaliditet). Om ert barn får nedsatt funktionsförmåga som följd av en sjukdom eller olycka får ni ersättning. Hur stor ersättning ni, eller snarare barnet, får beror på hur pass nedsatt funktionsförmågan är.

Nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). Om det visar sig att barnets arbetsförmåga är nedsatt när barnet blivit vuxet får han eller hon ekonomisk ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur pass nedsatt arbetsförmågan är.

Vissa diagnoser. Vid vissa sjukdomsdiagnoser och olycksfall får barnet ett engångsbelopp direkt efter diagnosen. Det kan handla om en cancerdiagnos eller om barnet visar sig ha ADHD eller aspergers syndrom.

Handikappsanpassning. Om ert barn blir handikappat och ni har en barnförsäkring kan ni få ett engångsbelopp om ert hem måste handikappsanpassas.

Tandskador och vanprydande ärr. Om ert barn skadar sina permanenta tänder och behöver dyr specialtandläkarvård eller får vanprydande ärr som måste åtgärdas via kosmetisk operation får ni ersättning för kostnaderna.

Krishantering. Om barnet drabbas av en traumatisk upplevelse (till exempel en olycka eller ett överfall) och måste uppsöka psykolog står försäkringsbolaget för kostnaderna.

Liv. Barnförsäkringen ger er ett engångsbelopp om ert barn skulle avlida, vilket kan kännas som en klen tröst när livet känns nattsvart. Men försäkringspengarna är ändå bra att ha till diverse omkostnader och till en eventuell längre ledighet från jobbet.

Hem Widget 2

Detta är din andra hem-widget-box. För att redigera, gå till Utseende > Widgets och välj sjunde widgeten från toppen i område sju vid namn Hem Widget 2. Rubriken är också hanterbar från Widgets.

Hem Widget 3

Detta är din tredje hem-widget-box. För att redigera, gå till Utseende > Widgets och välj åttonde widgeten från toppen i område åtta vid namn Hem Widget 3. Rubriken är också hanterbar från Widgets.