Att tänka på

När du ska teckna en barnförsäkring bör du inte bara titta på priset utan även på vad som ingår i försäkringen. I stort är barnförsäkringarna relativt lika, men de kan skilja sig lite åt när man tittar på villkoren för medfödda sjukdomar och skador under idrottsutövande.

Medfödda sjukdomar

Alla barnförsäkringar har undantag för vissa sjukdomar. Om ert barn redan har en diagnostiserad sjukdom när ni tecknar en barnförsäkring får ni förvisso ingen ersättning, men det kan ändå vara bra att välja en försäkring som har relativt få undantag. Och om ni föräldrar (eller någon i släkten) har en viss ärftlig sjukdom är det vettigt att leta upp en barnförsäkring som gäller för denna sjukdom.

Det finns även barnförsäkringar som inte ger ersättning för medfödda sjukdomar som diagnostiseras innan 6 års ålder. Om ni tecknar en försäkring när ert barn är litet kan det därför var bra att välja en barnförsäkring som inte har det undantaget.

Skador under idrott

De flesta barnförsäkringar ger ersättning för skador som uppkommer när barnet idrottar, men det finns försäkringbolag som har undantag för vissa riskidrotter som till exempel kampsporter och motorsport samt när skador som uppkommer under tävling. Om ert barn idrottar eller om ni tror att ert barn kommer att börja idrotta är det alltid bäst att kolla upp om barnförsäkringen som ni funderar på att teckna har undantag för vissa sporter.