Frågor & svar

Behöver mitt barn verkligen en barnförsäkring?

Behöver och behöver, men en barnförsäkring kan vara till stor nytta vid sjukhusvistelser och i andra sammanhang när ert barn blir sjukt eller skadat. Om ert barn exempelvis skulle beviljas ett helt vårdbidrag får barnet 111 250 kr/år (år 2013) från försäkringskassan, men om ni har en barnförsäkring får barnet ytterligare 44 500 – 90 000 kr/år beroende på vilken barnförsäkring ni har tecknat.

När ska jag teckna en barnförsäkring?

Helst så fort barnet är fött. En litet barn har oftast ingen sjukdomshistorik vilket gör att ni inte kan hindras att teckna en barnförsäkring. Dessutom kan barnet få ersättning för vissa diagnoser som dyker upp efter att ni har tecknat försäkringen, något som ni hade fått om ni hade väntat för länge.

Får barnet ersättning för medfödda sjukdomar?

Både ja och nej. Reglerna skiljer sig rätt mycket åt mellan de olika barnförsäkringarna, därför bör du noggrant jämföra försäkringar innan du tecknar en barnförsäkring. Det finns även en del tilläggsförsäkringar som godkänner vissa medfödda sjukdomar, men om symptom redan finns när ni tecknar barnförsäkringen får barnet ingen ersättning.

Har alla rätt att teckna en barnförsäkring?

Nästan alla. Om ert barn har ett visst handikapp eller en medfödd sjukdom brukar man kunna teckna en barnförsäkring med vissa undantag för det som relaterar till barnets handikapp eller sjukdom.

Måste vi skaffa intyg från en läkare när vi ansöker om en barnförsäkring?

Nej, det måste ni inte, i alla fall inte om ert barn är friskt. Däremot måste ni fylla i en hälsodeklaration. Om barnet har en sjukdom eller handikapp måste ni eventuellt komplettera med ett läkarintyg eller läkarutlåtande.

Får mitt barn ersättning om barnet var berusad vid olyckstillfället?

Det är en bedömningsfråga. Om försäkringsbolaget anser att olyckan inte skulle ha uppstått om barnet hade varit nyktert får barnet en lägre ersättning eller ingen ersättning alls.