Pris för barnförsäkring

Det finns två huvudsakliga faktorer som påverkar priset för en barnförsäkring.

Försäkringsbolag. Barnförsäkringens pris och vad som ingår i en barnförsäkring skiljer sig åt mellan de olika försäkringsbolagen. Väg därför priset mot vad som ingår i barnförsäkringen. Olika försäkringsbolag kan även ge olika ersättning för samma händelser.

Barnförsäkringens omfattning. De flesta försäkringsbolag har flera olika barnförsäkringspaket som har olika innehåll och som ger olika ersättningar. Ofta har försäkringsbolaget en någon billigare barnförsäkring och en utökad barnförsäkring som ger ett bättre skydd och en högre ersättning.

Det finns även fler faktorer som kan skilja priset åt när man tecknar barnförsäkring, som vi kommer skriva mer om senare.